Print
Category: Uncategorised
Hits: 3560

Societatea noastră , vă stă la dispoziţie cu următoarele servicii de arhivare:

Selecţionarea documentelor / dosarelor cu termenul de păstrare expirat
- întocmirea inventarelor pentru documentele selecţionate
- pregătirea documentaţiei pt. Arhivele Naţionale
- predarea inventarelor de selecţionare,  + documentaţia necesară la Arhivelor Naţionale.

Copertarea şi legarea documentelor
-  scoaterea capselor, agrafelor
- legare, copertare,
- numerotarea filelor,
- etichetare dosare

Inventarierea documentelor conform nomenclatorului.
- întocmirea listelor de inventar pe ani şi termene de păstrare conform nomenclatorului arhivistic
- tehnoredactarea inventarelor, listare şi imprimare pe CD.
- aşezarea documentelor pe rafturi după conţinut şi termene de păstrare
- etichetarea cutiilor

Oferim consultanţă pentru  întocmirea nomenclatorului arhivistic in conformitate cu prevederile legii.